Nové informace a fotografie

Aktualizovány stránky Představení a Zajímavosti, byla doplněna fotogalerie.