Naše výhody

  1. HE+PA, společnost pro výcvik a předávání vodících psů, staví na velkých zkušenostech svých vedoucích pracovníků ve všech oblastech potřebných k úspěšnému zvládnutí celého procesu, na jehož konci je spokojený klient se čtyřnohým průvodcem.
  2. Naši cvičitelé jsou nejen zdatnými a nadšenými kynology, ale mají též vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, které prakticky uplatňují při odborném zaškolení našich klientů.
  3. Nejen výcvik, ale i výchovu budoucího vodícího psa svěřujeme do rukou odborníkovi – cvičiteli, který za psa nese plnou zodpovědnost. Cvičitel musí svěřeného psa velmi dobře znát, musí se o něj celkově starat a vychovávat ho v bytě. Úzkou specializaci, kdy jeden člověk psa pouze cvičí, druhý krmí a venčí, třetí dělá jednoduché veterinární úkony, čtvrtý psa předává atd., nepraktikujeme.
  4. Školení, úvodní teoretické i následné praktické, již se psem, nijak neomezujeme časově. Záleží na každém klientovi, kdy se již cítí dostatečně jistý a vybavený pro samostatný život s novým kamarádem a pomocníkem.
  5. Předáváme pouze jedince zdravé. Součástí předávacího protokolu je veterinární potvrzení o celkovém vyšetření, včetně laboratorních testů. Na požádání klient obdrží ke svému psu rentgenový snímek kyčelních kloubů s číselným označením shodujícím se s čipovým kódem psa. V ostatních případech jsou výše uvedené rentgenové záznamy archivovány u nás.
  6. Závěrečnou část výcviku provádíme podle požadavků konkrétního klienta, případně s ním v průběhu výcviku již spolupracujeme.
  7. Zároveň s novým vodícím pejskem předáváme klientovi i bohatou kynologickou výbavu.
  8. Kdykoliv během aktivní služby psa se může klient v případě potřeby obracet na naše pracovníky.
  9. V každém regionu ČR působí odborně proškolený konzultant, který je též klientovi k dispozici.
  10. Přeje-li si klient být kynologicky aktivní, především na soutěžích ve výkonu vodících psů, zajistíme mu individuální trénink.