Předávání

Předávání vycvičeného vodícího psa novému majiteli je vyvrcholením celé naší práce. Je to období, na které se všichni zúčastnění těší, ale zároveň mají také trému. Padnou si ti dva po všech stránkách? V našem výcvikovém centru přibližně poslední dva měsíce výcviku spolupracujeme s budoucím majitelem, takže v období předávání si ti dva již nejsou úplně cizí. Nicméně z bohatých zkušeností víme, že skutečné poznání a sžívání trvá minimálně několik měsíců.

Doba, po kterou trvá předávání, tedy zaučování klienta v technice chůze s vodícím psem a v péči o něj, je individuální. Někomu, zvláště pak zkušenému člověku, který již vodícího psa měl, stačí třeba pouhý týden. Žádoucí je však doba delší, alespoň čtrnáct dní. Po tuto dobu má již klient svého nového přítele a pomocníka u sebe doma a cvičitel s nimi denně trénuje vše, co je potřeba. Instruktor dvojici opouští teprve tehdy, až je schopna se samostatně a bezpečně pohybovat alespoň po jedné trase. Pakliže probíhá vše bez problémů, přijíždí instruktor za klientem teprve tehdy, až si klient přeje naučit další trasy. Vyskytnou-li se nějaké obtíže, které si vyžádají intervenci cvičitele, je naše organizace připravena pomoci kdykoliv, a to po celou dobu služebního života vodicího psa.