Představení

Srdečně vás vítáme na našich stránkách. Jsme společnost zabývající se vlastním odchovem, výchovou, výcvikem a předáváním vodících psů lidem s těžkým zrakovým i kombinovaným handicapem. Úzce spolupracujeme s občanským sdružením HEPA, které pořádá pro naše klienty i jiné zájemce různé aktivity: Zejména letní týdenní pobyt s vodícími pejsky, jehož náplní je kromě zábavy i nutné procvičování dovedností čtyřnohých pomocníků; dále víkendové pobyty a soutěže v různých regionech ČR. Samozřejmostí je i pohlídání pejsků v době nemoci či dovolené pána a všestranná podpora klientů v jejich soužití se čtyřnohým přítelem.
Hlavním cvičitelem naší společnosti je Ing. Helena Nerglová, která se této profesi věnuje již patnáct let. Za tuto dobu připravila a předala již 74 vodících psů. Ve spolupráci s občanským sdružením HEPA též připravila za poslední dobu čtyři pejsky asistenční pro jinak než zrakově postižené spoluobčany.

Většinou cvičíme v počtu tří cvičitelů - tedy moje sestra Ivana Nejedlá, syn David Nergl a já, Helena Nerglová. Příležitostně spolupracujeme s dalšími cvičiteli. Protože za práci naší výcvikové školy zodpovídám především sama, v závěru výcviku pracuji s každým jednotlivým psem a klientem.

Jsme plnohodnotnými členy mezinárodní organizace IAADP se sídlem v USA. Tato škola sdružuje jak výcvikové školy, které se zabývají přípravou všech tzv. pomáhajících psů, tak klienty těchto škol a jejich příznivce.
Organizace IAADP má vypracované standardy výcviku, které jsme se zavázali dodržovat.
Více si můžete najít na stránkách www.iaadp.org.

Helena Nerglová: Kynologií se zabývám od svých čtrnácti let. Postupně jsem měla dva německé ovčáky a dvě dobrmanky. Bavilo mě s nimi pracovat a docházela jsem pravidelně na cvičiště tehdejšího Svazarmu. Skládala jsem s nimi zkoušky a také se účastnila kynologických soustředění a závodů. Jeden z mých ovčáků, který s námi žil v bytě, se velmi upnul na mého velmi těžce kombinovaně postiženého bratra. Prakticky se od něj nechtěl hnout. Pomáhal mu. Nesmírně mě to zaujalo.
Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou a poté třísemestrální nástavbové studium na Karlově universitě – speciální pedagogika pro zrakově postižené. V té době jsem se již věnovala výcviku vodících psů jako zaměstnanec SONSu – ve výcvikovém středisku v Jinonicích. Zde jsem získala hodně zkušeností a po osmi letech se rozhodla zkusit to s několika dalšími lidmi sama.

Luboš Klejna, Ivana Nejedlá a Simona Boudová jsou dalšími lidmi z našeho týmu. S Lubošem se již mnoho lidí setkalo právě při předávání nových pejsků, což je jeho specializace, ve které je opravdu dobrý. Mnoho lidí již ocenilo jeho přátelský, lidský přístup ke každému jednotlivci.

Ivana Nejedlá je zkušená kynoložka s mnohaletou praxí. Věnuje se především začátkům výcviku a pomáhá při našich soutěžích a soustředěních.

Simona Boudová je prakticky nevidomá mladá dáma, naše klientka, ale teď už hlavně spolupracovnice. Pomáhá při organizaci akcí, pomáhá předsedkyni sdružení shánět potřebné finanční prostředky a dárky pro naše klienty, a vůbec ochotně pomůže tam, kde je zrovna potřeba.

Aby každý pejsek získal potřebnou praxi při vodění, máme také zcela nevidomé dobrovolníky, kteří nám v závěru psy tzv. „procházejí“.